[vc_row][vc_column][vc_column_text]

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Aydınlatma Metni

Parge Yazılım Danışmanlık Ticaret Anonim Şirketi

16.12.2019

 

 

İçindekiler

Giriş.

1- Tanım Ve Kısaltmalar.

1.1. Açık Rıza.

1.2. Anonim Hale Getirme:

1.3. Çalışan:

1.4. Hizmet Sağlayıcısı:

1.5. Kişisel Veri Sahibi

1.6. Kişisel Veri:

1.7. Özel Nitelikli Kişisel Veri:

1.8. Kişisel Verilerin İşlenmesi:

1.9. Veri İşleyen:

1.10. Veri Sorumlusu: Kişisel

1.11. KVK Kurulu:

1.12. KVK Kurumu:

1.13. KVK Kanunu:

1.14 Pargesoft Çerez Politikası

 1. Kişisel Verilerinizin Güvenliğinden ve İşlenmesinden Kim Sorumludur?.
 2. Kişisel Verileriniz Hangi Amaçlarla İşlenir?.
 3. Kişisel Verileriniz Kimlere, Hangi Amaçlarla Aktarılabilir?.
 4. Kişisel Verileriniz Hangi Yöntemlerle ve Hangi Hukuki Sebeplere Dayanılarak Toplanır?.
 5. Kişisel Verileriniz Ne Kadar Süreyle Muhafaza Edilmektedir?.
 6. Kişisel Verileriniz Üzerinde Sahip Olduğunuz Haklar Nelerdir?.
 7. Revizyon Takibi

 

 

 

Giriş

Parge Yazılım Danışmanlık Ticaret Anonim Şirketi (kısaca “Pargesoft”) olarak; tüm müşterilerimizin ve ziyaretçilerimizin kişisel verilerinin Türkiye Cumhuriyeti Anayasası’na, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’na ve ilgili sair mevzuata uygun olarak gizliliğini ve güvenliğini sağlamaya azami hassasiyet göstermekteyiz. Kişisel verileriniz tarafımızca, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve bağlı mevzuat hükümleri uyarınca taşımış olduğumuz “Veri Sorumlusu” sıfatıyla aşağıda çizilmiş olan çerçevede işlenmektedir.

İş bu kurallara onay verilmesi durumunda bu kuralların tamamı ile ilgili bilgi sahibi olunduğu, bunların okunduğu ve Veri Sahibi’nin bu içerik ile ilgili olarak Pargesoft’a yetki verdiği kabul edilmiş sayılacaktır.

Pargesoft, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu 10. maddeden doğan aydınlatma yükümlülüğünü yerine getirmek amacıyla aşağıda yer alan açıklamaları, müşteriler, web-sitelerimiz (www.Pargesoft.com.tr www.bulut-ik.com www.olimposs.com www.erp365.com.tr www.crm365.com.tr) ve/veya web (bordro, e-dönüşüm, e-fatura, e-mutabakat, e-tahsilat) uygulamalarımızı kullanan 3. kişilerin bilgi ve dikkatine sunar.

Pargesoft, işbu Kişisel Verilerin Korunması Hakkındaki düzenlemeleri kısmen ya da tamamı ile yürürlükteki mevzuatta yapılabilecek değişiklikler çerçevesinde her zaman güncelleme hakkına sahip olup, yasal mevzuat değişiklikleri hem PARGESOFT hem de Müşteri/takipçilerimizi bağlayıcı olarak kabul edilecektir.

1- Tanım Ve Kısaltmalar

Bu bölümde politikada geçen özel terim ve deyimler, kavramlar, kısaltmalar vb. kısaca açıklanır.

1.1. Açık RızaBelirli bir konuya ilişkin, bilgilendirilmeye ve özgür iradeye dayanarak açıklanan ve veri işleme amacıyla sınırlı olarak verilen onay.

1.2. Anonim Hale Getirme: Kişisel verilerin, başka verilerle eşleştirilerek dahi hiçbir surette kimliği belirli veya belirlenebilir bir gerçek kişiye ilişkilendirilemeyecek hale getirilmesi.

1.3. Çalışan: Pargesoft Personeli.

1.4. Hizmet Sağlayıcısı: Pargesoft’un hizmet aldığı ve/veya verdiği şirket (tedarikçi, taşeron, müşteri vb.) personeli.

1.4a. Pargesoft Web Siteleri:

www.Pargesoft.com.tr

www.bulut-ik.com

www.olimposs.com

www.erp365.com.tr

www.crm365.com.tr

1.4b. Pargesoft Proje Yönetimi ve Web Destek Portalleri:

https://pargesoft.microsoftcrmportals.com/tr-TR/ (Destek Talep Portalı)

https://tasks.office.com/pargesoft.com/tr-TR

https://teams.microsoft.com

https://pargesoft.sharepoint.com

1.4c. Pargesoft Sosyal Medya ve Reklam Mecraları

https://ads.google.com/

https://www.facebook.com/pargesoft

https://instagram.com/pargesoft

https://www.youtube.com/Pargesoft

https://twitter.com/pargesoft

https://www.linkedin.com/company/PargesoftUK

https://www.linkedin.com/company/19103903

https://www.instagram.com/olimposstr/

https://twitter.com/OlimpossTR

https://www.facebook.com/OlimpossTR

https://www.linkedin.com/company/bulut-ik

https://www.instagram.com/bulut_ik/

https://www.facebook.com/BulutIK

https://twitter.com/BulutIk

 

1.5. Kişisel Veri Sahibi (İlgili Kişi): Kişisel verisi işlenen gerçek kişi.

1.6. Kişisel Veri: Kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgi.

1.7. Özel Nitelikli Kişisel Veri: Öğrenildiği takdirde ilgili kişinin mağdur olmasına veya ayrımcılığa maruz kalmasına neden olabilecek nitelikteki bilgiler.

1.8. Kişisel Verilerin İşlenmesi: Kişisel verilerin tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla elde edilmesi, kaydedilmesi, depolanması, muhafaza edilmesi, değiştirilmesi, yeniden düzenlenmesi, açıklanması, aktarılması, devralınması, elde edilebilir hale getirilmesi, sınıflandırılması ya da kullanılmasının engellenmesi gibi veriler üzerinde gerçekleştirilen her türlü işlem.

1.9. Veri İşleyen: Veri sorumlusunun verdiği yetkiye dayanarak veri sorumlusu adına kişisel verileri işleyen gerçek veya tüzel kişidir.

1.10. Veri Sorumlusu: Kişisel verilerin işleme amaçlarını ve vasıtalarını belirleyen, veri kayıt sisteminin kurulmasında ve yönetilmesinden sorumlu ve Veri Sorumluları Sicili‘ne kayıt yaptırmakla yükümlü gerçek veya tüzel kişidir.

1.11. KVK Kurulu: Kişisel Verileri Koruma Kurulu

1.12. KVK Kurumu: Kişisel Verileri Koruma Kurumu

1.13. KVK Kanunu: 7 Nisan 2016 tarihli ve 29677 sayılı Resmî Gazetede yayımlanan Kişisel Verilerin Korunması Kanunu

1.14 Pargesoft Çerez Politikası

Pargesoft olarak gizliliğinize ve güvenliğinize önem veriyoruz. Çerez Politikası ile Pargesoft tarafından size daha iyi hizmet verebilmek ve tecrübenizi kişiselleştirmek adına her web tarayıcısında kullanılan Çerezler (Cookies) hakkında benimsenen ilkeler hukuka uygunluk, dürüstlük ve açıklık ilkeleri doğrultusunda ortaya konulmaktadır. Çerez politikamız hakkında daha fazla bilgiye erişmek için tıklayınız; Çerez Politikamız

1.14.1. Çerezler (Cookies):

Pargesoft’un sahip olduğu tüm web siteleri kullanıldığında, internet tarayıcısı tarafından yüklenen ve bilgisayar, cep telefonu ya da tablet içerisinde saklanan küçük bilgi parçacıklarını içeren metin dosyalarını ifade eder.

1.14.2 Çerez Kullanımı

Size daha iyi hizmet verebilmek, üyelik faydalarından istifade ettirmek amacıyla ve yasal yükümlülüğü çerçevesinde, Kişisel Verilerin Korunması Politikası ve işbu Sözleşme ile belirlenen amaçlar ve kapsam dışında kullanılmamak kaydı ile kullanıcılarımızın gezinme bilgilerini toplayacak, işleyecek ve güvenli olarak saklayacaktır.

Pargesoft çevrimiçi ve çevrimdışı olarak toplanan bilgiler gibi farklı yöntemlerle veya farklı zamanlarda kullanıcılardan toplanan bilgileri eşleştirebilir ve bu bilgileri üçüncü taraflar gibi başka kaynaklardan alınan bilgilerle birlikte kullanabilir. Pargesoft, kullanıcıların ilgisini çekebileceğini düşündüğü reklamları kendilerine sunabilmek için “reklam teknolojisini” devreye sokmak amacıyla kullanabilir.

Gezinme bilgilerinizi toplama amacıyla kullandığımız çerezler (cookie) hakkında bilgi, Pargesoft hizmetini ilk defa kullandığınızda web sitemizde “açılır pencere (pop-up ekran)” ile verilecektir.

1.14.3 Çerezlerin Kontrolü

Çerezleri dilediğiniz gibi kontrol edebilir veya silebilirsiniz. Bilgisayarınızda halihazırda bulunan çerezleri silebilir ve çoğu Internet gezgininde çerez kaydedilmesini/yerleştirilmesini engelleyebilirsiniz.

Pargesoft’un sahip olduğu tüm web siteleri ve web uygulamalarında, oturum çerezleri ve kalıcı çerezler kullanılmaktadır. Oturum kimliği çerezi, tarayıcınızı kapattığınızda sona erer. Kalıcı çerez ise sabit diskinizde uzun bir süre kalır. İnternet tarayıcınızın “yardım” dosyasında verilen talimatları izleyerek ya da “www.allaboutcookies.org/” ve “http://www.youronlinechoices.eu” linkini adresini ziyaret ederek kalıcı çerezleri kaldırabilir ve hem oturum çerezleri hem de kalıcı çerezleri reddedebilirsiniz.

Kalıcı çerezleri veya oturum çerezlerini reddederseniz, web sitesini veya web uygulamalarımızı kullanmaya devam edebilirsiniz, fakat web sitesinin tüm işlevlerine erişemeyebilirsiniz veya erişiminiz sınırlı olabilir.

1.14.4 Sitemizde aktif olarak kullanılan çerezler

Pargesoft’un sahip olduğu web sitelerinde kullanılmakta olan çerezler istatistiki verilerin toplanması amacıyla kullanılmaktadır. Bu verilerde kullanıcı kimliğini içeren herhangi bir veri yoktur. Çerez politikamız gereği, kullanıcıların güvenliği ve sitemizde güvenle dolaşabilmesi önceliğimizdir. Web sitemizde kullanılan 3. taraf çerez uygulamaları ve işlevleri

Çerez Kaynağı Kısa Açıklama Çerezlerin Görüntülendiği Yerler Tanım
Google Analytics Bu çerez site üzerindeki hareketleri inceleyen çerezdir Tüm sayfalarda Bu tür çerezler tüm istatistiksel verilerin toplanmasını bu şekilde Sitenin sunumunun ve kullanımının geliştirilmesini sağlar. Google, bu istatistiklere toplumsal istatistikler ve ilgilere ilişkin veriler eklemek suretiyle, kullanıcıları daha iyi anlamamızı sağlar.
Google Dönüşüm Takibi Bu çerez, kullanıcı AdWords reklamına tıkladıktan sonra çerezin bulunduğu sayfalara ulaşıp ulaşmadığını göstermektedir. Tüm sayfalarda Kullanıcıların siteyi ne şekilde kullandıkları hakkında bilgi toplayan çerezdir. Performans çerezleri özellikle sitenin en fazla kullanılan alanlarını tanımlamamıza olanak verir.
Facebook Pixel Bu çerezler kullanıcıların sayfa ve içerik yönelimini tutmaktadır. Tüm Sayfalarda Bu çerez segmentasyon yapılarak tercihleriniz doğrultusunda reklam görmenizi sağlar

 

 

2. Kişisel Verilerinizin Güvenliğinden ve İşlenmesinden Kim Sorumludur?

Pargesoft olarak bize verdiğiniz tüm kişisel verilerinizin güvenliğinden 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca “Veri Sorumlusu” sıfatıyla sorumluyuz.

Parge Yazılım Danışmanlık Ticaret Anonim Şirketi
İstanbul Ticaret Odası 571453
Ihlamurkuyu Mh. Gümüşsuyu Cd. Meral Plaza No:5/9 Ümraniye 34771 – İstanbul
Tel: +90(216) 575 6070 | Faks: +90 (216) 573 24 06

 

3. Kişisel Verileriniz Hangi Amaçlarla İşlenir?

Kişisel verileriniz öncelikle, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ve 213 sayılı Vergi Usul Kanunu başta olmak üzere mevzuat hükümlerinin tarafımıza yüklemiş olduğu mükellefiyetlerin yerine getirilebilmesi amacıyla işlenmektedir.

Kişisel verileriniz hukuki mükellefiyetlerimizin yerine getirilmesinin yanında, talep ettiğiniz hizmetin en üst seviyede sunulması, bir sonraki hizmet ve ürün talebinizde profil kaydınızın hazır bulunması, size uygun hizmet ve ürünlerin hızlı ve en doğru şekilde belirlenmesi gibi amaçlarla, en önemli ilkemiz olan “müşteri memnuniyeti”ni temin maksadıyla işlenmektedir.

Kişisel verileriniz, ayrıca, size sunulan ürün ve hizmetlerimizi geliştirmek, ürün ve kampanyalarımızı duyurmak, yönetim ve iletişim faaliyetlerini ve stratejilerini doğru olarak planlamak, yürütmek ve yönetmek, internet sitesinde sunulan hizmetleri geliştirmek, sitede oluşan hataları gidermek, destek/talep ve şikâyetlerinizi ilettiğinizde tarafınızla iletişime geçmek, destek/talep ve şikâyetlerinizi yönetmek, hizmet kalitesini arttırmak, üçüncü kişilerin hizmet sağlayıcı olarak teknik, lojistik ve benzeri diğer işlevlerini bizim adımıza yerine getirmelerini sağlamak ve gerektiği durumlarda ödemelerinizin hızlı ve güvenli bir şekilde gerçekleşmesini sağlamak gibi amaçlarla da işlenebilmektedir. Destek taleplerinin iletildiği; destek@pargesoft.com ve https://www.pargesoft.com.tr/tr/iletisim/ adresinde yer alan iletişim yöntemleri ile bize ulaşan destek talepleriniz “Veri Sorumlusu” tarafından yönetilmektedir. Veri güvenliğini sağlamamız adına şirketimiz çalışanlarına çalışma saatleri içinde ya da dışında her türlü iletişim araçları (Telefon, Messenger, SMS, WhatsApp benzeri mesaj uygulamaları) ile bilgi aktarılmamasını öneriyoruz. Çalışanlarımıza; SMS, Messenger, WhatsApp uygulamaları ile gönderilmiş her türlü mesaj, bilgi ve taleplerinizin güvenliğinden şirketimiz sorumluluk kabul etmemektedir. 

4. Kişisel Verileriniz Kimlere, Hangi Amaçlarla Aktarılabilir?

Hizmetin ifası için zorunlu kişiler

Kişisel verileriniz, tarafınıza sunulan hizmetlerin tam ve kusursuz olmasını temin edebilmek amacıyla ve yalnızca hizmetin niteliğiyle uygun düştüğü ölçüde iş ve çözüm ortaklarımız, destek platformu, bankalar, teknik ve lojistik vb diğer işlemleri bizim adımıza gerçekleştiren üçüncü kişilerle paylaşılabilmektedir. Bu üçüncü kişiler ilgili hizmetlerin tam ve kusursuz temin edilebilmesi için ilgili bilgilere ulaşması zorunlu olan kişilerden ibarettir.

İnternet sitesinin bulunduğu yer sağlayıcı

Web sitemizde ve portallerimizde (1.4a. ve 1.4b.) yer alan verilerin tüm güvenlik önlemleri alınmak suretiyle Pargesoft’a ait veri merkezinde veya Uluslararası Veri Merkezi standartlarını karşılayan, lokasyon bağımsız bulut veri merkezlerinde yer alan sunucularında barındırılır. İlgili sunuculara erişim yetkisi yalnızca Pargesoft’a ait olup, verilerin yer sağlayıcıya barındırma ve güvenliğini sağlama amacı dışında aktarılması söz konusu değildir. Sunuculara yetkisiz erişimlerin önlenmesi için gereken her türlü tedbir alınmaktadır.

Kanunen paylaşılması zorunlu kişiler

Pargesoft’un hukuki yükümlülüklerini yerine getirebilmesi için zorunlu olması, kanunlarda açıkça öngörülmüş olması yahut yasalara uygun olarak verilmiş olan bir adli/idari emir bulunması gibi hallerde de kişisel verileriniz -yalnızca ilgili kişi ya da kurumla sınırlı olmak üzere aktarılabilecektir.

Danışmanlık ve yardımcı hizmet sağlayıcıları

Kişisel verileriniz, Pargesoft’un haklarını ve/veya sizin haklarınızı korumak ve hukuki mükellefiyetleri yerine getirmek amaçlarıyla ve bu amaçların ifası için veri aktarımının zorunlu olması halinde; depolama, arşivleme, bilişim teknolojileri desteği, güvenlik, çağrı merkezi gibi alanlarda destek aldığımız üçüncü kişilere; işbirliği yapılan ve/veya hizmet alınan iştiraki olan şirketlere, iş ortaklarına, bankalara, finans kuruluşlarına; hukuk, vergi ve benzeri alanlarda destek alınan avukatlık ofislerine, danışmanlık firmalarına ve belirlenen amaçlarla aktarımın gerekli olduğu diğer ilişkili taraflar ile yetkili kurum ve kuruluşlara aktarılabilir.

Ajanslar ve reklam verenler

Kişisel verilerin bir kısmı, reklamların (1.4c. Pargesoft Reklam Mecraları) hedef kitleye uyarlanabilmesini sağlamak amacıyla, yalnızca diğer kullanıcılara ait bilgilerle birlikte toplu olarak anonimleştirilmiş bir şekilde reklam verenlerle paylaşılabilir. Anonimleştirilmiş veriler siz ziyaretçilerimiz/müşterilerimizle eşleştirilemeyecek bilgiler olup, kimlik bilgilerinizi içermez ya da kimliğinizi belirlenebilir kılmaz. Anonimleştirilmiş verilerde gizliliğiniz güvence altındadır.

Kişisel verilerinizin yurtdışına aktarılacak olması durumunda, kişisel verilerinizin aktarılacağı yabancı ülkede yeterli korumanın bulunup bulunmadığı ve yeterli koruma mevcut değilse dahi Pargesoft olarak yurtdışında kişisel verilerinizin aktarılacağı kurum tarafından kişisel verilerinizin yeterli seviyede korunması hususunda gerekli önlemlerin alınıp alınamayacağı tarafımızca makul usullerle denetlenecek ve kişisel verilerinizin yeterli seviyede korunamayacağı yönünde bir şüphe oluştuğu takdirde kişisel verileriniz yurtdışına aktarılmayacaktır.

 

5. Kişisel Verileriniz Hangi Yöntemlerle ve Hangi Hukuki Sebeplere Dayanılarak Toplanır?

 

Kişisel verileriniz, Şirketimiz tarafından sağlanan hizmet ve Şirketimizin ticari faaliyetlerine bağlı olarak değişkenlik gösterebilmekle birlikte; otomatik ya da otomatik olmayan yöntemlerle

 • Şirketimiz birimleri ve bölümleri çalışanlarının yaptığı ziyaretlerle
 • İnternet sitesi üzerinden çerezler (cookie) aracılığıyla
 • Sosyal Medya Mecraları
 • Web tabanlı destek (1.4b.) uygulamalarıyla,
 • E-posta, sms, WhatsApp ve benzeri vasıtaları yoluyla, kayıt ve çerezlerle,
 • Bire bir ya da toplantı, panel, fuar gibi toplu görüşmelerde kartvizit alımı yoluyla,
 • Şahsi veya elektronik ortam ya da aracı kurumlar vasıtası ile Pargesoft’a yapılan çalışma isteği başvurularında Özgeçmiş (CV), iş başvuru formu doldurulması yoluyla,
 • Tarafımızla yapacağınız sesli görüşmeler veya bizzat şirketimizde yapacağınız görüşmeler aracılığıyla
 • Seminer ve etkinliklerde yapılan fotoğraf ve video çekimleri yoluyla
 • Seminer ve etkinliklerde doldurulan, seminer geri bildirim formlarında
 • Seminer ve etkinlik kayıtlarında alınan kartvizit ve kayıt bilgilendirmelerinde

 

Sözlü, yazılı ya da elektronik olarak toplanabilecektir. Toplanan kişisel verileriniz, KVKK Kanunu tarafından öngörülen temel ilkelere uygun olarak ve KVKK Kanunu’nun 5. ve 6. maddelerinde belirtilen Kişisel Veri İşleme şartları ve amaçları dahilinde, PARGESOFT tarafından aşağıda yer alan amaçlarla işlenebilmektedir:

 

 • Şirketin insan kaynakları politikaları ve süreçlerinin planlanması ve icra edilmesi,
 • Şirket tarafından sunulan ürün ve hizmetlerle ilgili arzu eden müşteri adayı veya müşterilerimize teklif vermek amacıyla
 • Şirket tarafından sunulan ürün ve hizmetlerden ilgili kişileri faydalandırmak için gerekli çalışmaların iş birimlerimiz tarafından yapılması ve ilgili iş süreçlerinin yürütülmesi,
 • Şirket tarafından sunulan ürün ve hizmetlerden sözleşme dahilinde faydalanan kişilere ürünlerini kurmak, ihtiyaçlarına göre kurgulamak, ürünlerin kullanımını öğretmek veya talepleri halinde teknik destek verebilmek için gerekli çalışmaların iş birimlerimiz tarafından yapılması ve ilgili iş süreçlerinin yürütülmesi,
 • Şirket tarafından sunulan ürün ve hizmetlerin ilgili kişilerin beğeni, kullanım alışkanlıkları ve ihtiyaçlarına göre özelleştirilerek ilgili kişilere önerilmesi ve tanıtılması için gerekli olan aktivitelerin planlanması ve icrası,
 • Şirket tarafından yürütülen ticari faaliyetlerin gerçekleştirilmesi için ilgili iş birimlerimiz tarafından gerekli çalışmaların yapılması ve buna bağlı iş süreçlerinin yürütülmesi,
 • Şirketin ticari ve/veya iş stratejilerinin planlanması ve icrası,
 • Şirketin ve Şirketle iş ilişkisi içerisinde olan ilgili kişilerin hukuki, teknik ve ticari-iş güvenliğinin temini için toplanmaktadır.

Toplanan kişisel verileriniz verinin niteliğine uygun olarak, yukarıda yer verilen amaçlar doğrultusunda hizmetlerimizin sunulabilmesi ve bu kapsamda sözleşmesel ve hukuki sorumluluklarımızın eksiksiz ve doğru bir şekilde yerine getirilebilmesi için 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu, 213 sayılı Vergi Usul Kanunu, 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu başta olmak üzere mevzuat hükümlerinin tarafımıza yüklemiş olduğu mükellefiyetlerin yerine getirilebilmesi için toplanır.

Bu kapsamda toplanan kişisel verilerinizin toplanmasında dayanılan hukuki sebepler verinin niteliğine uygun olarak; açık rıza, kanunlarda açıkça öngörülmesi, sözleşmenin ifası için veri işlemenin zorunlu olması, hukuki yükümlülüklerimizin yerine getirilebilmesi için zorunlu olması veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması sebeplerinden biri uyarınca işlenir.

 

 

 

 

 

İşlenen Kişisel Veri İşlemenin Hukuki Sebebi
Ad, Soyad, TC Kimlik No, Adres Tarafımızdan mal ya da hizmet alınması halinde 213 sayılı Vergi Usul Kanunu’nun 230 ve devam maddeleri ile 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu’nun 82’inci maddesi uyarınca zorunlu olması sebebiyle işlenir.

(6698 sayılı Kanun Md. 5/2-a)

Tarafımızdan mal ya da hizmet satın alınmamış olmasına rağmen sahibi olduğumuz internet sitelerine üye olmanız halinde, ilgili üyelik sözleşmesi ve üyelik sözleşmesine bağlı hizmetlerin ifası amacıyla sözleşmenin ifası için veri işlemenin zorunlu olması sebebiyle işlenir. (6698 sayılı Kanun Md. 5/2-c)

E-posta, telefon ve sair iletişim bilgileri Tarafımızdan hizmet almanız halinde almış olduğunuz mal ve hizmete ilişkin gerekli bilgilendirmelerin yapılması, taraflar arasındaki iletişimin kurulması, lisans yenilemesi vs. amaçlar ile işlendiği durumlarda sözleşmesel ilişkinin ifası için sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması sebebiyle işlenir.

(6698 sayılı Kanun Md. 5/2-c)

Tarafımızdan hizmet alınmamış olmasına rağmen sahibi olduğumuz internet sitelerine üye olmanız halinde ilgili üyelik sözleşmesi ve üyelik sözleşmesine bağlı hizmetlerin ifası amacıyla sözleşmenin ifası için veri işlemenin zorunlu olması sebebiyle işlenir. (6698 sayılı Kanun Md. 5/2-c)

Bültenlerimize kayıt olmanız halinde yalnızca vermiş olduğunuz açık rıza sebebiyle işlenir. (6698 sayılı Kanun Md. 5/1)

Kredi kartı bilgileri Yalnızca mail order ile alışveriş yapılması halinde Kullanıcı ile Pargesoft arasında kurulan sözleşmesel ilişkinin ifası için zorunlu olması nedeniyle işlenir.

(6698 s. Kanun Md. 5/2-c)

Ses kaydı Tarafımızla yapmış olduğunuz telefon görüşmeleri müşteri memnuniyetinin sağlanması, olası uyuşmazlıkların çözümü ve güvenliğin sağlanması amaçlarıyla, İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması sebebiyle kısa süreli kayıt altına alınarak işlenir. (6698 sayılı Kanun Md. 5/2-f)
Kamera kaydı Tarafımıza ait lokasyonlarda güvenliğin sağlanması amacıyla kamera kaydı alınmaktadır. Bu kayıtlar, ilgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması sebebiyle işlenir. (6698 sayılı Kanun Md. 5/2-f)

 

6. Kişisel Verileriniz Ne Kadar Süreyle Muhafaza Edilmektedir?

Kişisel verileriniz mevzuatta daha uzun süreler öngörülmemişse, Türk Ticaret Kanunu’nun 182. Maddesi ile Türk Borçlar Kanunu’nun 146. Maddesi uyarınca azami 10 (on) yıl süre ile muhafaza edilmektedir. Kamera kayıtları azami 2 yıl süre ile saklanır.

7. Kişisel Verileriniz Üzerinde Sahip Olduğunuz Haklar Nelerdir?

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca herkes veri sorumlusuna başvurarak kendisiyle ilgili;

 1. Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
 2. Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 3. Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 4. Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 5. Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,
 6. Kişisel verilerin işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde silinmesini veya yok edilmesini isteme,
 7. (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 8. İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 9. Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme, haklarına sahiptir.
 10. Daha önce Pargesoft bünyesinde çalışmış ya da düzenlemiş olduğumuz etkinliklerde yapılan fotoğraf ve video çekimlerinde elde edilen görsellerin 1.4c. de belirtilen mecralardan kaldırılmasını talep etme hakkına sahiptir.

 

Bu haklarınızı kullanmak için başvuru formumuzu doldurarak talebinizi Ihlamurkuyu Mah. Gümüşsuyu Cad. Meral Plaza No:5/9 Ümraniye 34771 – İstanbul adresine ıslak imzalı olarak elden teslim edebilir veya parge@hs01.kep.tr e-posta adresine güvenli elektronik imzalı olarak gönderebilirsiniz. Ayrıca tarafınızca tarafımıza daha önce bir e-posta adresi bildirilmiş ve Pargesoft sistemine kaydedilmiş ise bu kayıtlı bulunan elektronik posta adresini kullanmak suretiyle kvkk@Pargesoft.com adresine de başvuru formunu iletebilirsiniz.

Talebinizde kimlik bilgilerinizle birlikte kullanmak istediğiniz hak/talep açıkça belirtilmeli ve talebinize konu tüm bilgi ve belgeyi de ekleyerek gerekli açıklamalar yapılmalıdır.

Tarafımıza iletilen ve gerekli nitelikleri taşıyan talepler, talebin niteliğine göre 30 (otuz) gün içinde sonuçlandırılacak ve sonucu tarafınıza talebinizde seçmiş olduğunuz geri bildirim usulüne uygun olarak yazılı veya elektronik ortamda bildirilecektir.

Parge Yazılım Danışmanlık Ticaret A.Ş.

 

Pargesoft kişisel veri politikasını görmek için tıklayınız.

 

 

8. Revizyon Takibi

8.1 Değişiklik Kaydı

 

Tarih Yazar Onaylayan Versiyon Değişiklik Referansı
16.12.2019 Selim Uluç / Murat Tali Kaan Altunterim V 1.0 İlk Yayınlanma

 

[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]